Geneza Asa

Artykuł naszego kolegi Przemysława Dudzińskiego pt. Geneza Asa – superbohatera Polski Ludowej. Hydrozagadka Andrzeja Kondratiuka jako kontranaliza społeczeńśtwa PRL-u ukazał się własnie w specjalnym numerze czasopisma „Maska” pt. Superbohater – mitologia współczesności?. Artykuł, pisany z punktu widzenia historii imaginarium kulturowego, poświęcony jest próbie wyjaśnienia w jaki sposób Hydrozagadka – filmowa parodia konwencji komiksu superbohaterskiego – mogła powstać w PRL-u, gdzie znajomość tej konwencji zapośredniczona była głównie przez propagandę antyamerykańską.

Cały numer można pobrać TU.

Reklamy