Terra incognita

W najnowszym numerze „Opposite” znalazł się artykuł Terra incognita. O ciszy kartograficznej na starych mapach, którego autorką jest Maria Morawiecka.

Mapa zajmuje szczególne miejsce wśród utrwalanych przez człowieka obrazów świata. Pomimo jednak, iż na ogół zgadzamy się co do tego, że świat jest jeden, jego obrazów jest wiele. Każda mapa ma bowiem swoje granice i każda powstała w wyniku selekcji elementów. Odmienny dobór może prowadzić do drastycznych różnic w kreślonych obrazach, a to, co pominięte, może okazać się niejednokrotnie równie istotne jak to, co uwzględnione. Choć mniej rzucające się w oczy, kartograficznej opowieści o świecie towarzyszy nieuchronnie o owym świecie milczenie.

Czytaj dalej

Reklamy

Kwartalnik Filmowy nr 79

Najnowszy numer prestiżowego „Kwartalnika Filmowego” zawiera dwa artykuły członków naszego Koła:

  1. Agata Ciastoń, Przestrzeń zamknięta w tym co widzialne, „Kwartalnik Filmowy” nr 79/2012, s. 160-169. Okno na podwórze Alfreda Hitchcocka, Truman Show Petera Weira i Zdjęcie w godzinę Marka Romaneka to filmy, w których widzenie jest najważniejszą, jedyną formą aktywności. Do tego, co widzialne sprowadza się przestrzeń życiowa bohaterów wymienionych filmów, w konsekwencji osłabia się ich kontaktu z rzeczywistością. Przestrzeń ograniczona w fizycznym sensie jest punktem wyjścia dla wizualnych perypetii filmowych postaci. Dodatkowo warto zauważyć, że wszystkie wymienione filmy powstały w okresie, kiedy medium, na którym się koncentrują, wkrótce ma być zastąpione przez inne.
  2. Mateusz Skomorowski, „Lubię moment przybycia do miasta i moment jego opuszczenia, wszystko pomiędzy nimi jest parszywe.” O reorganizacji przestrzeni w antywesternie,  „Kwartalnik Filmowy” nr 79/2012, s.140-150.

Jak łatwo domyślić numer poświęcony jest tematyce filmowej przestrzeni zamkniętej:

kf79

Polecamy gorąco!