Rasa, rasizm, rasologia

Zapraszamy na konferencję pt. Rasa, rasizm, rasologia, organizowaną przez członków naszego Koła, Tadeusza Mincera oraz Piotra Małczyńskiego!

Koło naukowe doktorantów przy studiach Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na konferencję naukową RASA – RASIZM – RASOLOGIA, która odbędzie się 6 grudnia 2013 r. w Instytucie Kulturoznawstwa przy ul. Szewskiej 36 w sali 208.

Pojęcie rasy stanowi jedno z istotniejszych terminów w dziejach nauk o różnorodności człowieka. Obecnie jednak dawne koncepcje rasowe nie cieszą się już uznaniem badaczy biologii człowieka, a samo słowo „rasa” budzi niemałe kontrowersje. Jednak wobec stałej obecności „rasowości” w różnych kontekstach społeczno-kulturowych, w tym dyskursie i praktykach rasistowskich, warto przyjrzeć się jej bliżej.

Celem konferencji jest spotkanie badaczy interesujących się szeroko pojętym zagadnieniem rasy. Organizatorzy zapraszają do udziału w niej pracowników naukowych, doktorantów i studentów, zarówno przedstawicieli nauk społecznych oraz humanistyki, jak i dyscyplin biologicznych. Prelegenci podczas konferencji skupią się na problematyce poszczególnych koncepcji rasowych w różnych kontekstach społeczno-kulturowych, interpretacji oraz krytyce ideologii i praktyk rasistowskich, a także na refleksji nad funkcjonowaniem pojęcia rasy w nauce.

Rezultatem konferencji będzie publikacja tekstów konferencyjnych w elektronicznym czasopiśmie „Tematy z Szewskiej”.

Wstęp wolny!

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji.

Reklamy

Mecz jako święto narodu – publikacja członka Koła, Piotra Małczyńskiego

Piotr Małczyński, Mecz jako święto narodu. Nacjonalizm i etniczność w piłce nożnej w: Futbol i cała reszta. Sport w perspektywie nauk społecznych, Radosław Kossakowski, Krzysztof Stachura, Anna Strzałkowska, Magdalena Żadkowska (red.), Pszczółki 2013, s. 197–210.

Tekst znajduje się w tomie, który jest owocem konferencji naukowej „Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu” (Gdańsk, 15–16 marca 2012). Jak wskazuje podtytuł książki, całość poświęcono analizom różnych społecznych aspektów sportu. Dominuje tematyka piłkarska, którą podjął także członek naszego Koła. Artykuł jego autorstwa naświetla liczne wątki narodowe, które przeplatają futbol. Autor interpretuje piłkę nożną jako zjawisko, w którym dochodzi do wzmocnienia tożsamości i myślenia o świecie w kategorii narodu. Skupia się przy tym na analizie roli symboliki i rytualności rozgrywek. Jednocześnie rozważa wpływ procesów globalizacji sportu na jego aspekty tożsamościowe.

Więcej na temat autora w dziale TUTORIAL.