Konferencja Cthulhu na prezdydenta

Troje członków naszego koła weźmie udział w interdyscyplinarnej konferencji naukowej CTHULHU NA PREZYDENTA między władzą a popkulturą, która odbędzie się w Instytucie Filologii Polskiej UWr. w dniach 24-25 listopada 2012. Iwona Morozow przedstawi referat „Black Mirror – władza po drugiej stronie lustra”, Aleksandra Buba-Braun – „Kobiety do broni! Bohaterki fantastyki w epoce Bridget Jones”, zaś Przemysław Dudziński – „Film i wartości. W stronę kulturoznawczego oglądu pokładów aksjotycznych i ideologicznych kina popularnego”.

Z referatem „Konserwatyzm a popkultura w nowym polskim kinie historycznym” wystąpi Piotr Czerkawski  – student biorący udział w inicjatywie Tutorial.

Program konferencji.

Reklamy

Geneza Asa

Artykuł naszego kolegi Przemysława Dudzińskiego pt. Geneza Asa – superbohatera Polski Ludowej. Hydrozagadka Andrzeja Kondratiuka jako kontranaliza społeczeńśtwa PRL-u ukazał się własnie w specjalnym numerze czasopisma „Maska” pt. Superbohater – mitologia współczesności?. Artykuł, pisany z punktu widzenia historii imaginarium kulturowego, poświęcony jest próbie wyjaśnienia w jaki sposób Hydrozagadka – filmowa parodia konwencji komiksu superbohaterskiego – mogła powstać w PRL-u, gdzie znajomość tej konwencji zapośredniczona była głównie przez propagandę antyamerykańską.

Cały numer można pobrać TU.