Nietopyrze

Członek naszego Koła wygłosi 5.XII odczyt na temat nietoperzy, pt. Batman kontra Dracula czyli o nietoperzach w kulturze popularnej.

Wszystkich chętnych zapraszamy do Wałbrzycha w czwartkowe przedpołudnie.

http://krainanietoperzy.pl/index.php/sample-sites/konferencja-nietoprze

Reklamy

Kondycja Uniwersytetu

tumblr_m2nanoxX6Q1qfg4oyo1_1280

Szanowni Państwo, Koło Naukowe Doktorantów przy Studiach Nauk o Kulturze rozpoczyna cykl comiesięcznych spotkań seminaryjnych dotyczących obecnej sytuacji w szkolnictwie wyższym. Ostatnie reformy prawne, działania Ministerstwa oraz zjawiska ogólnospołeczne sprawiły, że krajobraz polskiej nauki zaczął się gwałtownie zmieniać. Wprowadzono przede wszystkim parametryzację ocen działalności naukowej oraz rozszerzono system finansowania badań poprzez granty. Władza przedstawia te praktyki jako modernizacyjne, jednakże spotkały się one z pewnym oporem środowiska, nie tylko humanistów. Zmiany wywołały więc gorące dyskusje, co spotkało się z umiarkowanym zainteresowaniem mediów, przy czym strona w którą idzie polska nauka, oraz forma jaką, choćby w założeniu, ma ostatecznie przyjąć są wciąż niejasne. Czy owa niestabilność, i związane z nią poczucie niepewności i zagrożenia, jest sytuacją przejściową, czy też, w świetle deklaracji „urynkowienia” Uniwersytetu oraz „komercjalizacji wyników badań” stanem, z którym należy się pogodzić?

W założeniu cykl nasz, pod nazwą Kondycja Uniwersytetu, ma być miejscem debaty nad kierunkiem, w którym podąża polskie szkolnictwo wyższe, debaty w pewnym sensie nowej, prowadzonej bowiem z perspektywy doktorantów. Pozycja doktoranta w świecie akademickim jest wyjątkowa i w zasadzie pośrednia: zakreśla ją czteroletni okres trwania studiów, nie dający wszak gwarancji dalszego funkcjonowania w systemie. Do jego obowiązków należy już prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych, lecz nie otrzymał on jeszcze legitymizującego jego wiedzę stopnia naukowego. Podporządkowany jest wszystkim „regułom gry”: tym, które obowiązują pracowników naukowych, co wynika z tradycji, oraz tych, które obowiązują studentów, co wynika z ram procesu bolońskiego. Jednocześnie jest studentem i „ma” „swoich” studentów. Dyskusja, którą chcemy prowadzić nie ograniczy się jednak do tematyki statusu doktoranta – naszym celem jest jak najlepsze rozpoznanie sytuacji, w której znajduje się polski Uniwersytet. W szczególności interesować nas będzie pozycja humanistyki w nowym ustroju prawnym, jej wizja, lansowana przez ośrodki władzy, wyobrażenia i oczekiwania uprawiających ją uczonych oraz wartości konstytuujące jej byt w otoczeniu Akademii. Spotkania nasze będą miały charakter otwarty, zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych, także spoza środowiska akademickiego!

* * *

Pierwsze spotkanie odbędzie się 3.XII br. o godzinie 19:00 w sali 210 na ul. Kuźniczej 49 we Wrocławiu. Poprowadzi je mgr Wojciech Puchta. Podstawą do dyskusji będzie tekst pt. Przyszłość Uniwersytetu, dostępny na stronie czasopisma Kronos.

Bękarty X Muzy

Koło Naukowe Doktorantów przy Studium Nauk o Kulturze serdecznie zaprasza na współorganizowaną przez siebie (wraz z Doktoranckim Kołem Naukowym Badaczy Popkultury “Trickster”  Studenckim Kołem Naukowym Badaczy Popkultury “Trickster”) Konferencję Naukową Bękarty X muzy – filmowe adaptacje materiałów nieliterackich. z zaproszeniem na konferencję można zapoznać się TU, a fanpage wydarzenia znajduje się TU.

Polecamy!

 

CLASH Conference

Członkini naszego koła bierze udział w międzynarodowej konferencji CLASH Conference (Kulturowa, Literacka i Społeczna Hybrydyczność) „Zderzenie światów – podobieństwa / podziały / dialog międzykulturowy”.

Aleksandra Buba-Braun, Pomiędzy dobrym a złym dzikusem – co znaczy „dzikość” w kulturze popularnej?

Słowo dzikość w tytule nie bez powodu zamieszczam w cudzysłowie. Nawiązuje ono bowiem do realnie żyjących ludzi, a „dziki” nie jest zwyczajnym przymiotnikiem, a wartościującym określeniem, pod wieloma względami nacechowanym negatywnie. W tym jednym słowie mieści się zarazem zwierzęcość, nieokrzesanie jak i społeczna oraz kulturowa niższość. Stereotyp „dzikości” nie bierze się z próżni – jest on z efektem setek lat polityki kolonialnej, który po dziś dzień utrwala w naszej wyobraźni kultura masowa. Jako jej odbiorcy często jesteśmy świadkami takich zderzeń „cywilizacji” i „dzikości”.
Z jednej strony mamy do czynienia filmami pokroju Cannibal Holocaust, gdzie praktyki „dzikich” plemion są nie tylko niezwykle okrutne, ale wręcz obrzydliwe. Z drugiej strony, jak ma to miejsce choćby w niedawnym hicie kinowym Avatar, plemiona przedstawia się zgodnie z Rousseau‘owskim mitem „dobrego dzikusa”.
Problemy recepcji „dzikości” są bardzo aktualne we współczesnym dyskursie, o czym świadczy choćby niedawna głośna sprawa wypowiedzi Wojciecha Cejrowskiego na temat buddyzmu (jakoby Dalajlama oddawał cześć demonom). Zważając na wielką popularność tego programu nie będzie przesadnym stwierdzenie, że ma on rolę opiniotwórczą. Jednak nie można też pominąć faktu, że program Cejrowskiego trafił na wcześniej ukształtowany grunt. W jaki sposób? Na to pytanie chciałabym odpowiedzieć w swoim wystąpieniu.

Arachnofobia

Członkowie naszego Koła wezmą udział w rozpoczynającym się wtorek (4 listopada) Międzynarodowym Seminarium Naukowym Arachnofobia – metaforyczne odsłony kobiecych leków”

  1. Agata Ciastoń,  Kinematograficzne unicestwienie kobiecego spojrzenia na przykładzie filmu „Oczy Laury Mars” (1978) Irvina Kershnera.
  2. Przemysław Dudziński, „Jestem nimfomanką!” – skandal kobiecości w polskim kinie grozy lat osiemdziesiątych.