Mecz jako święto narodu – publikacja członka Koła, Piotra Małczyńskiego

Piotr Małczyński, Mecz jako święto narodu. Nacjonalizm i etniczność w piłce nożnej w: Futbol i cała reszta. Sport w perspektywie nauk społecznych, Radosław Kossakowski, Krzysztof Stachura, Anna Strzałkowska, Magdalena Żadkowska (red.), Pszczółki 2013, s. 197–210.

Tekst znajduje się w tomie, który jest owocem konferencji naukowej „Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu” (Gdańsk, 15–16 marca 2012). Jak wskazuje podtytuł książki, całość poświęcono analizom różnych społecznych aspektów sportu. Dominuje tematyka piłkarska, którą podjął także członek naszego Koła. Artykuł jego autorstwa naświetla liczne wątki narodowe, które przeplatają futbol. Autor interpretuje piłkę nożną jako zjawisko, w którym dochodzi do wzmocnienia tożsamości i myślenia o świecie w kategorii narodu. Skupia się przy tym na analizie roli symboliki i rytualności rozgrywek. Jednocześnie rozważa wpływ procesów globalizacji sportu na jego aspekty tożsamościowe.

Więcej na temat autora w dziale TUTORIAL.

Reklamy

Terra incognita

W najnowszym numerze „Opposite” znalazł się artykuł Terra incognita. O ciszy kartograficznej na starych mapach, którego autorką jest Maria Morawiecka.

Mapa zajmuje szczególne miejsce wśród utrwalanych przez człowieka obrazów świata. Pomimo jednak, iż na ogół zgadzamy się co do tego, że świat jest jeden, jego obrazów jest wiele. Każda mapa ma bowiem swoje granice i każda powstała w wyniku selekcji elementów. Odmienny dobór może prowadzić do drastycznych różnic w kreślonych obrazach, a to, co pominięte, może okazać się niejednokrotnie równie istotne jak to, co uwzględnione. Choć mniej rzucające się w oczy, kartograficznej opowieści o świecie towarzyszy nieuchronnie o owym świecie milczenie.

Czytaj dalej

Kwartalnik Filmowy nr 79

Najnowszy numer prestiżowego „Kwartalnika Filmowego” zawiera dwa artykuły członków naszego Koła:

  1. Agata Ciastoń, Przestrzeń zamknięta w tym co widzialne, „Kwartalnik Filmowy” nr 79/2012, s. 160-169. Okno na podwórze Alfreda Hitchcocka, Truman Show Petera Weira i Zdjęcie w godzinę Marka Romaneka to filmy, w których widzenie jest najważniejszą, jedyną formą aktywności. Do tego, co widzialne sprowadza się przestrzeń życiowa bohaterów wymienionych filmów, w konsekwencji osłabia się ich kontaktu z rzeczywistością. Przestrzeń ograniczona w fizycznym sensie jest punktem wyjścia dla wizualnych perypetii filmowych postaci. Dodatkowo warto zauważyć, że wszystkie wymienione filmy powstały w okresie, kiedy medium, na którym się koncentrują, wkrótce ma być zastąpione przez inne.
  2. Mateusz Skomorowski, „Lubię moment przybycia do miasta i moment jego opuszczenia, wszystko pomiędzy nimi jest parszywe.” O reorganizacji przestrzeni w antywesternie,  „Kwartalnik Filmowy” nr 79/2012, s.140-150.

Jak łatwo domyślić numer poświęcony jest tematyce filmowej przestrzeni zamkniętej:

kf79

Polecamy gorąco!

Wrocław i film

Artykuł członkini naszego Koła znalazł się w świeżo wydanej książce Wrocław i film:

Iwona Morozow, Cinema Albert Production i ich wrocławskie opowieści o bezdomnych [w:] Wrocław i film, red. S. Kucharska, K. Jachymek, Warszawa 2012, s. 98-121.

Co bardzo istotne książka ukazała się na licencji CC, a jej kopię można pobrać poniżej. Warsztat Badacza Komunikacji zamieścił też intrygujący wywiad z redaktorką książki poświęcony kulisom tego przedsięwzięcia. gratulujemy i oby więcej takich inicjatyw!

wrocław i film

Seksualność w zwierciadle humanistyki

Staraniami Stowarzyszenia Nowa Humanistyka ukazał się właśnie tom Seksualność w zwierciadle humanistyki. W tomie znalazły się artykuły członków naszego Koła:

  1. Przemysław DudzińskiFilmowa pornografia dla kobiet i feministyczne postporno – próba rekonesansu
  2. Iwona Morozow, Kazirodztwo – tabu w kulturze i jego przedstawienia w kinie

Cały tom do pobrania tu: Seksualność w zwierciadle humanistyki

Czytaj dalej

Prace Kulturoznawcze XIV

W najnowszym numerze czasopisma Prace Kulturoznawcze ukazały się artykuły członków naszego Koła:

  1. Jacek Małczyński, Niepojęte ocieplenie stosunków? Clifford Geertz i nauki przyrodnicze
  2. Tadeusz Mincer, Kulturowe rozumienie pojęcia rasy
  3. Krzysztof Solarewicz, Nadnatura. Wizje człowieka przyszłosci we współczesnej debacie naukowej i popularnonaukowej
  4. Anna Małecka, Granice (nie)ludzkiego w sztuce wspołczesnej
  5. Maria Magdalena Morawiecka, Szata świata. Kulturowe postrzeganie przestrzeni geograficznej w kartografii średniowiecznej

Kultura – Historia – Globalizacja 12/2012

W najnowszym numerze czasopisma „Kultura – Historia – Globalizacja” znalazły się dwa artykuły członków naszego Koła: Aleksandra Buba-Braun – Obrazy lokalności w narracjach kultury popularnej i Tadeusz Mincer – Glokalność rasizmu

Abstrakty artykułów:

Images of the local in popular culture narrations — Popular culture often deceives with its apparent insignificance; neverthelesss, it carries opinions and attitudes of those who produce it. In my article I look closely at an episode of a TV series, “The women at the end of the world” entitled “Geisha from Kyoto” to point out that, just like global tourism, travel TV shows are entangled in postcolonial politics of representing other cultures. In this particular TV show an encounter of what is local with western culture industry results in a feedback which privileges certain images of femininity.

Glocality of racism — In the text the author tries to use the category of glocality to discuss the issue of racism. Glocalization is often interpreted optimistically, as a mechanism for protecting local identities against global forces. According to the author, this phenomenon can be understood differently, as a mechanism to adapt the global ideology to local conditions. The text presents various ways of understanding racism that enable the analysis of this phenomenon on many levels. It will help to understand the Polish specificity of racism better.