Rasa, rasizm, rasologia

Zapraszamy na konferencję pt. Rasa, rasizm, rasologia, organizowaną przez członków naszego Koła, Tadeusza Mincera oraz Piotra Małczyńskiego!

Koło naukowe doktorantów przy studiach Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na konferencję naukową RASA – RASIZM – RASOLOGIA, która odbędzie się 6 grudnia 2013 r. w Instytucie Kulturoznawstwa przy ul. Szewskiej 36 w sali 208.

Pojęcie rasy stanowi jedno z istotniejszych terminów w dziejach nauk o różnorodności człowieka. Obecnie jednak dawne koncepcje rasowe nie cieszą się już uznaniem badaczy biologii człowieka, a samo słowo „rasa” budzi niemałe kontrowersje. Jednak wobec stałej obecności „rasowości” w różnych kontekstach społeczno-kulturowych, w tym dyskursie i praktykach rasistowskich, warto przyjrzeć się jej bliżej.

Celem konferencji jest spotkanie badaczy interesujących się szeroko pojętym zagadnieniem rasy. Organizatorzy zapraszają do udziału w niej pracowników naukowych, doktorantów i studentów, zarówno przedstawicieli nauk społecznych oraz humanistyki, jak i dyscyplin biologicznych. Prelegenci podczas konferencji skupią się na problematyce poszczególnych koncepcji rasowych w różnych kontekstach społeczno-kulturowych, interpretacji oraz krytyce ideologii i praktyk rasistowskich, a także na refleksji nad funkcjonowaniem pojęcia rasy w nauce.

Rezultatem konferencji będzie publikacja tekstów konferencyjnych w elektronicznym czasopiśmie „Tematy z Szewskiej”.

Wstęp wolny!

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji.

Reklamy

Kondycja Uniwersytetu

tumblr_m2nanoxX6Q1qfg4oyo1_1280

Szanowni Państwo, Koło Naukowe Doktorantów przy Studiach Nauk o Kulturze rozpoczyna cykl comiesięcznych spotkań seminaryjnych dotyczących obecnej sytuacji w szkolnictwie wyższym. Ostatnie reformy prawne, działania Ministerstwa oraz zjawiska ogólnospołeczne sprawiły, że krajobraz polskiej nauki zaczął się gwałtownie zmieniać. Wprowadzono przede wszystkim parametryzację ocen działalności naukowej oraz rozszerzono system finansowania badań poprzez granty. Władza przedstawia te praktyki jako modernizacyjne, jednakże spotkały się one z pewnym oporem środowiska, nie tylko humanistów. Zmiany wywołały więc gorące dyskusje, co spotkało się z umiarkowanym zainteresowaniem mediów, przy czym strona w którą idzie polska nauka, oraz forma jaką, choćby w założeniu, ma ostatecznie przyjąć są wciąż niejasne. Czy owa niestabilność, i związane z nią poczucie niepewności i zagrożenia, jest sytuacją przejściową, czy też, w świetle deklaracji „urynkowienia” Uniwersytetu oraz „komercjalizacji wyników badań” stanem, z którym należy się pogodzić?

W założeniu cykl nasz, pod nazwą Kondycja Uniwersytetu, ma być miejscem debaty nad kierunkiem, w którym podąża polskie szkolnictwo wyższe, debaty w pewnym sensie nowej, prowadzonej bowiem z perspektywy doktorantów. Pozycja doktoranta w świecie akademickim jest wyjątkowa i w zasadzie pośrednia: zakreśla ją czteroletni okres trwania studiów, nie dający wszak gwarancji dalszego funkcjonowania w systemie. Do jego obowiązków należy już prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych, lecz nie otrzymał on jeszcze legitymizującego jego wiedzę stopnia naukowego. Podporządkowany jest wszystkim „regułom gry”: tym, które obowiązują pracowników naukowych, co wynika z tradycji, oraz tych, które obowiązują studentów, co wynika z ram procesu bolońskiego. Jednocześnie jest studentem i „ma” „swoich” studentów. Dyskusja, którą chcemy prowadzić nie ograniczy się jednak do tematyki statusu doktoranta – naszym celem jest jak najlepsze rozpoznanie sytuacji, w której znajduje się polski Uniwersytet. W szczególności interesować nas będzie pozycja humanistyki w nowym ustroju prawnym, jej wizja, lansowana przez ośrodki władzy, wyobrażenia i oczekiwania uprawiających ją uczonych oraz wartości konstytuujące jej byt w otoczeniu Akademii. Spotkania nasze będą miały charakter otwarty, zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych, także spoza środowiska akademickiego!

* * *

Pierwsze spotkanie odbędzie się 3.XII br. o godzinie 19:00 w sali 210 na ul. Kuźniczej 49 we Wrocławiu. Poprowadzi je mgr Wojciech Puchta. Podstawą do dyskusji będzie tekst pt. Przyszłość Uniwersytetu, dostępny na stronie czasopisma Kronos.

Konferencja Cthulhu na prezdydenta

Troje członków naszego koła weźmie udział w interdyscyplinarnej konferencji naukowej CTHULHU NA PREZYDENTA między władzą a popkulturą, która odbędzie się w Instytucie Filologii Polskiej UWr. w dniach 24-25 listopada 2012. Iwona Morozow przedstawi referat „Black Mirror – władza po drugiej stronie lustra”, Aleksandra Buba-Braun – „Kobiety do broni! Bohaterki fantastyki w epoce Bridget Jones”, zaś Przemysław Dudziński – „Film i wartości. W stronę kulturoznawczego oglądu pokładów aksjotycznych i ideologicznych kina popularnego”.

Z referatem „Konserwatyzm a popkultura w nowym polskim kinie historycznym” wystąpi Piotr Czerkawski  – student biorący udział w inicjatywie Tutorial.

Program konferencji.