Wrocław i film

Artykuł członkini naszego Koła znalazł się w świeżo wydanej książce Wrocław i film:

Iwona Morozow, Cinema Albert Production i ich wrocławskie opowieści o bezdomnych [w:] Wrocław i film, red. S. Kucharska, K. Jachymek, Warszawa 2012, s. 98-121.

Co bardzo istotne książka ukazała się na licencji CC, a jej kopię można pobrać poniżej. Warsztat Badacza Komunikacji zamieścił też intrygujący wywiad z redaktorką książki poświęcony kulisom tego przedsięwzięcia. gratulujemy i oby więcej takich inicjatyw!

wrocław i film

Reklamy

CLASH Conference

Członkini naszego koła bierze udział w międzynarodowej konferencji CLASH Conference (Kulturowa, Literacka i Społeczna Hybrydyczność) „Zderzenie światów – podobieństwa / podziały / dialog międzykulturowy”.

Aleksandra Buba-Braun, Pomiędzy dobrym a złym dzikusem – co znaczy „dzikość” w kulturze popularnej?

Słowo dzikość w tytule nie bez powodu zamieszczam w cudzysłowie. Nawiązuje ono bowiem do realnie żyjących ludzi, a „dziki” nie jest zwyczajnym przymiotnikiem, a wartościującym określeniem, pod wieloma względami nacechowanym negatywnie. W tym jednym słowie mieści się zarazem zwierzęcość, nieokrzesanie jak i społeczna oraz kulturowa niższość. Stereotyp „dzikości” nie bierze się z próżni – jest on z efektem setek lat polityki kolonialnej, który po dziś dzień utrwala w naszej wyobraźni kultura masowa. Jako jej odbiorcy często jesteśmy świadkami takich zderzeń „cywilizacji” i „dzikości”.
Z jednej strony mamy do czynienia filmami pokroju Cannibal Holocaust, gdzie praktyki „dzikich” plemion są nie tylko niezwykle okrutne, ale wręcz obrzydliwe. Z drugiej strony, jak ma to miejsce choćby w niedawnym hicie kinowym Avatar, plemiona przedstawia się zgodnie z Rousseau‘owskim mitem „dobrego dzikusa”.
Problemy recepcji „dzikości” są bardzo aktualne we współczesnym dyskursie, o czym świadczy choćby niedawna głośna sprawa wypowiedzi Wojciecha Cejrowskiego na temat buddyzmu (jakoby Dalajlama oddawał cześć demonom). Zważając na wielką popularność tego programu nie będzie przesadnym stwierdzenie, że ma on rolę opiniotwórczą. Jednak nie można też pominąć faktu, że program Cejrowskiego trafił na wcześniej ukształtowany grunt. W jaki sposób? Na to pytanie chciałabym odpowiedzieć w swoim wystąpieniu.

Arachnofobia

Członkowie naszego Koła wezmą udział w rozpoczynającym się wtorek (4 listopada) Międzynarodowym Seminarium Naukowym Arachnofobia – metaforyczne odsłony kobiecych leków”

  1. Agata Ciastoń,  Kinematograficzne unicestwienie kobiecego spojrzenia na przykładzie filmu „Oczy Laury Mars” (1978) Irvina Kershnera.
  2. Przemysław Dudziński, „Jestem nimfomanką!” – skandal kobiecości w polskim kinie grozy lat osiemdziesiątych.

Seksualność w zwierciadle humanistyki

Staraniami Stowarzyszenia Nowa Humanistyka ukazał się właśnie tom Seksualność w zwierciadle humanistyki. W tomie znalazły się artykuły członków naszego Koła:

  1. Przemysław DudzińskiFilmowa pornografia dla kobiet i feministyczne postporno – próba rekonesansu
  2. Iwona Morozow, Kazirodztwo – tabu w kulturze i jego przedstawienia w kinie

Cały tom do pobrania tu: Seksualność w zwierciadle humanistyki

Czytaj dalej

Prace Kulturoznawcze XIV

W najnowszym numerze czasopisma Prace Kulturoznawcze ukazały się artykuły członków naszego Koła:

  1. Jacek Małczyński, Niepojęte ocieplenie stosunków? Clifford Geertz i nauki przyrodnicze
  2. Tadeusz Mincer, Kulturowe rozumienie pojęcia rasy
  3. Krzysztof Solarewicz, Nadnatura. Wizje człowieka przyszłosci we współczesnej debacie naukowej i popularnonaukowej
  4. Anna Małecka, Granice (nie)ludzkiego w sztuce wspołczesnej
  5. Maria Magdalena Morawiecka, Szata świata. Kulturowe postrzeganie przestrzeni geograficznej w kartografii średniowiecznej

Kultura – Historia – Globalizacja 12/2012

W najnowszym numerze czasopisma „Kultura – Historia – Globalizacja” znalazły się dwa artykuły członków naszego Koła: Aleksandra Buba-Braun – Obrazy lokalności w narracjach kultury popularnej i Tadeusz Mincer – Glokalność rasizmu

Abstrakty artykułów:

Images of the local in popular culture narrations — Popular culture often deceives with its apparent insignificance; neverthelesss, it carries opinions and attitudes of those who produce it. In my article I look closely at an episode of a TV series, “The women at the end of the world” entitled “Geisha from Kyoto” to point out that, just like global tourism, travel TV shows are entangled in postcolonial politics of representing other cultures. In this particular TV show an encounter of what is local with western culture industry results in a feedback which privileges certain images of femininity.

Glocality of racism — In the text the author tries to use the category of glocality to discuss the issue of racism. Glocalization is often interpreted optimistically, as a mechanism for protecting local identities against global forces. According to the author, this phenomenon can be understood differently, as a mechanism to adapt the global ideology to local conditions. The text presents various ways of understanding racism that enable the analysis of this phenomenon on many levels. It will help to understand the Polish specificity of racism better.

 

Konferencja Cthulhu na prezdydenta

Troje członków naszego koła weźmie udział w interdyscyplinarnej konferencji naukowej CTHULHU NA PREZYDENTA między władzą a popkulturą, która odbędzie się w Instytucie Filologii Polskiej UWr. w dniach 24-25 listopada 2012. Iwona Morozow przedstawi referat „Black Mirror – władza po drugiej stronie lustra”, Aleksandra Buba-Braun – „Kobiety do broni! Bohaterki fantastyki w epoce Bridget Jones”, zaś Przemysław Dudziński – „Film i wartości. W stronę kulturoznawczego oglądu pokładów aksjotycznych i ideologicznych kina popularnego”.

Z referatem „Konserwatyzm a popkultura w nowym polskim kinie historycznym” wystąpi Piotr Czerkawski  – student biorący udział w inicjatywie Tutorial.

Program konferencji.